Święto Dziękczynienia w Warszawie

Święto Dziękczynienia odbyło się w Armii Zbawienia na Pradze Północ w Warszawie.

Dziękowaliśmy Bogu za wszystko, co nam daje, a zwłaszcza za życie. A za co Ty jesteś dziś wdzięczny?

Wróć