Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Liderzy Kościoła oraz pracownicy zajmujący się dziećmi i młodzieżą Armia Zbawienia w Polsce zebrali się w sobotę w Warszawie, aby porozmawiać o bezpieczeństwie dzieci biorących udział w programach Armia Zbawienia. To był dobry dzień pod przewodnictwem i nauczaniem majora Ruth Walz z Wydziału ds. Dorosłych i Rodziny Armia Zbawienia z Kwatery Głównej THQ. Było dużo dyskusji, pytań i dobrych rad od major Ruth, jak reagować w różnych sytuacjach. Dla Armia Zbawienia ważne jest, abyśmy otoczyli opieką wszystkie dzieci i młodzież, które mają kontakt z Armia Zbawienia w Polsce.

Wróć