The Salvation Army around the world is organizing a day of prayer for victims of human trafficking

Dziś Armia Zbawienia na całym świecie organizuje dzień modlitwy za ofiary handlu ludźmi, ponieważ wierzymy, że modlitwa może coś zmienić.

Obecnie ponad 40 milionów mężczyzn, kobiet i dzieci na świecie są dotknięci współczesnym niewolnictwem i handlem ludźmi. Wśród nich ponad 15 milionów są w przymusowych małżeństwach, ponad 24 miliony są w sytuacji pracy przymusowej , a około 30 procent wyzyskiwanych stanowią dzieci .

Bóg wezwał nas jako naśladowców Jezusa do wypowiadania się przeciwko niesprawiedliwości i obrony tych, którzy doświadczają ucisku. Modlitwy i płacz osób, które są uciskane i wykorzystywane, są szczere, a Bóg je słyszy. Bóg troszczy się o nich, więc my też powinniśmy tak czynić.

Współczesne niewolnictwo i handel ludźmi to poważne zło, ale praca Armii Zbawienia to promień światła pośród wielkiej ciemności. Każdy i wszędzie ma swoją rolę do odegrania.

Wróć