Tożsamość chrześcijańska - praktyczny wymiar

"Nie opuszczajmy swoich zebrań, jak to zwykli niektórzy, lecz zachęcajmy się i to tym gorliwiej, im wyraźnie dostrzegacie, że zbliża się dzień"

Hebr. 10, 25


Armia Zbawienia w Rzeszowie jako część kościoła powszechnego, swoje fundamentalne zadanie postrzega w głoszeniu Ewangelii, jako realizację misyjnego nakazu Chrystusa "Idźcie i nauczajcie....". W każdą niedzielę spotykamy się jako wspólnota eklezjalna aby uwielbić naszego Pana w śpiewie, modlitwie i kazaniu Słowa Bożego, które stanowi centralny punkt niedzielnego nabożeństwa. Jestem wdzięczny Bogu, że zdecydowana większość członków naszej wspólnoty poczuwa się do obowiązku uczestnictwa w niedzielnym uwielbieniu, manifestując swoją wiarę i przywiązanie do Chrystusa - Zbawiciela. Niestety obserwujemy również niepokojące zjawisko opuszczanie niedzielnych nabożeństw. Przyczyn tego zjawiska jest wiele, które mają charakter personalny i społeczny. Zdaję sobie sprawę, że jest to problem powszechnie występujący w wielu wspólnotach kościelnych, który jest wynikiem kryzysu religijnego. Wszechobecny indyferentyzm, sprywatyzowanie religii, idea tzw. "kościoła bezwyznaniowego", zatrzymują ludzi w "świątyniach współczesnego konsumpcjonizmu", szeroko pojętego. Nie bez wpływu na obecną sytuację wpłynęły obostrzenia związane z Covid-19.Niedzielny ekran z sprawowaną liturgią, stał się dla wielu alternatywą, a rola widza wygodną perspektywą. Nieukształtowane chrześcijaństwo u wielu, uległo rozpadowi. Uczestnictwo w niedzielnej społeczności jest dowodem naszej chrześcijańskiej tożsamości. Na arenie współczesnego kościoła możemy zaobserwować wewnętrzną walkę pomiędzy homo religiosus a homo novus. Człowiek z natury jest istotą religijną i odczuwa potrzebę transcendencji. Jednakże religijność nie zawsze jest utożsamiana  z bycia chrześcijaninem. Homo novus, to doświadczenie spotkania  z żywym Bogiem i nawiązanie z nim relacji. To jedyna droga do przebudzenia i świadomości. Zjawisko chrystoformizacji członków kościoła stanowi podstawę zdrowej struktury naszych lokalnych wspólnot eklezjalnych. Tylko wtedy niedzielne spotkanie z Jezusem stanie się przywilejem, a  nie tylko obowiązkiem. Armia Zbawienia w Rzeszowie zaprasza wszystkich chętnych na niedzielne nabożeństwa. Jezus czeka właśnie na Ciebie. Zapraszamy godz.10.00- 11.30 "Patrz, stoję już u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś mój głos usłyszy i otworzy drzwi, wejdę do niego i będę z nim ucztował, a on ze mną" Apok. 3, 20.

Wróć