Tysiąc masek na twarz dla potrzebujących

Kilka dni temu Armia Zbawienia mogła rozprowadzać maski na twarz w południowo-zachodniej Polsce.


Wszędzie, gdzie Armia Zbawienia jest obecna, podczas tej pandemii ludzie wykonują wielką pracę. Podobnie jak nasz żołnierz Jakub Kowalczyk, który mieszka niedaleko granicy z Czechami: Tydzień przed wprowadzeniem obowiązku noszenia okrycia twarzy w miejscach publicznych, otrzymał 1000 masek. Jakub rozdawał je w wielu miejscach, takich jak:
- supermarkety,
- dom dla samotnych matek,
- Centrum dla Bezdomnych,
- Centrum Pomocy Osobom Dotkniętym Przemocą Domową,
-Domy Dziecka,
-Rodzinne Pogotowia Ratunkowe i Domem Pomocy.
Jakub maseczkami wsparł także okolicznych harcerzy.

Wróć