#UpForJustice czerwiec 2016

Prośby modlitewne

Witaj w majowym wydaniu #UpForJustice – co miesięcznym biuletynie informacyjnym i modlitewnym Międzynarodowej Komisji Sprawiedliwości Społecznej (MKSS), z siedzibą w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone.

 

Dalej skupiamy się Celach Zrównoważonego Rozwoju (CZR) i używamy ich jako podkładki do modlitwy i refleksji.  Jest 17 celów, które zatwierdziło 193 członków Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ we wrześniu 2015. CZR będą kształtowały agendy rozwoju we wszystkich krajach do 2030. Przeczytaj więcej o CZR odwiedzając stronę:www.salvationarmy.org/isjc/isjcun.

 

W tym miesiącu Dr James Read, członek kadry MKSS od 2008 roku, zastanowi się nad dziewiątym CZR - Budować odporną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność.”

 

Przemysł, innowacja i infrastruktura

            Dziewiąty CZR korzysta z wielkich słów – infrastruktura, uprzemysłowienie i innowacja. Za tymi wielkimi słowami są wielkie idee i ambicje.

            Podczas gdy w Biblii nie znajduję żadnego z tych wielkich słów, to jednak można odnaleźć w niej idee jakie za nimi stoją. Chrześcijanie są zaproszeni do modlitwy o mądrość i odwagę, po to, by te ambitne idee nie były tylko ludzkimi pomysłami, ale by promowały Bożą wizję sprawiedliwości społecznej.

            Nie jest tajemnicą podwód dla którego narody świata uznały uprzemysłowienie za swój cel. Uprzemysłowienie doprowadziło do niedopasowanego dobrobytu materialnego, którego teraz doświadczają ludzie w „bardziej rozwiniętym” świecie. Dopóki te „mniej rozwinięte” kraje nie doprowadzą do wzrostu uprzemysłowienia swojej gospodarki, to będą zostawały coraz bardziej w tyle.

            Z drugiej strony uprzemysłowienie doprowadza do gigantycznych zmian w sposobie pracy, np.: uprzemysłowione rolnictwo wykorzystuje maszyny do zasadzania, nawadniania i zbierania żniwa, przez co zostawia pracowników rolniczych bez pracy. Co innego mają wtedy robić? I gdzie to będą robić? W tej najciemniejszej Anglii, w której służył William Booth były zamieszki, ponieważ rzesze ludzi w poszukiwaniu pracy poprzenosiły się ze wsi do miasta. Często praca, którą znajdowali nie karmiła ani ich ciała, ani duszy. Właściciele przemysłu stali się niesamowicie bogaci, a pracownicy zostali bez środków do życia. Kiedy William Balke pisał o angielskich, ciemnych, satanicznych młynach, to mówił o skutkach uprzemysłowienia. To co się działo w Blake’owym i Boothowym XIX wieku, może się również wydarzyć w naszym XIX wieku. Musimy się modlić i inteligentnie działać, by do tego nie doszło.

            Infrastruktura odnosi się do dróg, mostów, torów i lotnisk, które sprawiają, że przemieszczanie ludzi i dóbr jest możliwe. Odnosi się ona również do dostarczania wody i elektryczności oraz bezpiecznego pozbywania się śmieci, co sprawia, że w danym kraju da się żyć. W dzisiejszych czasach ten termin odnosi się również do „superautostrady informacyjnej” (Internetu) i systemów telekomunikacyjnych.

            Kiedyś usłyszałem inspirującą historię, która łączyła w sobie innowację z infrastrukturą. W 2001 wielki głód w Malawi doprowadził rodzinę Williama Kamkwamba do momentu, kiedy jedli wyłącznie jeden posiłek dziennie. Nie mając pieniędzy na szkołę, William znalazł książki naukowe. W nich zaintrygował go rysunek wiatraka, a opis twierdził, że taki wiatrak może wytwarzać energię i pompować wodę. Dzięki hartowi swojego serca i swojej pomysłowości, William zdobył materiały ze złomowiska – wyrzucony wentylator traktorowy, starą ramę rowerową, amortyzator, stopione plastikowe rury i używany generator. W końcu, dni jego rodziny się wydłużyły dzięki czterem małym lampom, zasilanym przez generator, z energii wytworzonej przez wiatrak. Później William wybudował drugi wiatrak, który pobierał wodę z niedalekiej studzienki, nawadniając rodzinne pole uprawne. W wyniku tego wszystkiego rodzina zaczęła hodować kukurydzę i zbierała po dwa polony rocznie. (Dowiedz się więcej na http://www.ted.com/talks/william_kamkwamba_how_i_harnessed_the_wind.html i z materiałów „Think” MKSS.)

            Biblia nie mówi nic o Internecie lub elektryczności wytwarzanej przez wiatraki, ale w sumie porusza koncepcję infrastruktury. Jeden fragment, to ten opisujący Nową Jerozolimę, gdzie cieszyć się można solidną zabudową, dobrym nawodnieniem i super oświetleniem; wszystkie drogi z północy, południa, wschodu i zachodu wskazują na nią, wszyscy ludzie bez strachu mogą nimi podróżować. Nie ma lepszego obrazu „odpornej infrastruktury”.

            Jednakże Biblia pokazuje nam też sytuację, w której infrastruktura jest używana do złych celów. Drugi rozdział listu do Efezjan opisuje to, że Chrystus przyszedł by zburzyć i zniszczyć mury nieprzyjaźni, które zostały wzniesione by oddzielać ludzi. Przypomina to nam o tym, że odporna infrastruktura w postaci żelaznych lub bambusowych kurtyn i drutu kolczastego wokół granic, niekoniecznie jest dobrą lub sprawiedliwą rzeczą, ani też nie jest zgodna z Bożą wizją.

            Apostoł Paweł opisując Jezusa Chrystusa jako „kamień węgielny”, odniósł się do infrastruktury materialnej w związku z infrastrukturą duchową. Lecz kiedy księga Nehemiasza opisuje odbudowanie Jerozolimy, bezpośrednio używa języka infrastrukturalnego. Ta historia przedstawia opis odbudowy i zabezpieczania granic, po tym jak Jeruzalem zostało zdobyte przez Babilończyków. Na wiele sposobów przypomina ona nam o tym, że bycie „naprawiaczem wyłomów” jest istotne materialnie i duchowo. Te dwa obszary są powiązane ze sobą. Materialne warunki ludzkiego życia wpływają na te duchowe, a duchowe zdrowie wpływa na tworzoną przez nich infrastrukturę.

            Ta wzajemna zależność nie jest prosta, ani zawsze taka sama, ale na pewno jest rzeczywista. Bóg stworzył ludzi by byli ucieleśnionymi duszami i uduchowionymi ciałami. Modląc się o 9 CZR i o odporną infrastrukturę, uprzemysłowienie i innowacyjność, musimy modlić się również o to by liderzy polityczni i gospodarczy byli świadomi tej zależności.

 

Przygotujcie na pustyni

drogę Pańską,

wyprostujcie na stepie

ścieżkę dla Boga naszego!

Każda dolina niech będzie podniesiona,

a każda góra i pagórek obniżone;

co nierówne, niech będzie wyrównane,

a strome zbocza niech się staną doliną!

I objawi się chwała Pańska

i ujrzy to wszelkie ciało pospołu.

(Izajasza 40:3-5)

 

Tematy modlitwy

Rozmyślając nad 9 CZR módlmy się:

  • Z szacunkiem i dziękczynieniem do Boga, Stwórcy, Kontynuator i Namiestnik wszechrzeczy. „Albowiem każdy dom jest przez kogoś budowany, lecz tym, który wszystko zbudował, jest Bóg.” (Hebrajczyków 3:4)
  • O wszystkie osoby, które są zaangażowane w odbudowywanie tego co zostało zniszczone przez wojnę i konflikty, które sprawiły, że ludziom trudniej jest doświadczać dobrych rzeczy. „I odbudują starodawne ruiny, podźwigną opustoszałe osiedla przodków, odnowią zburzone miasta, osiedla opustoszałe od wielu pokoleń. I stawią się obcy, aby paść wasze owce, a cudzoziemcy będą waszymi oraczami i winiarzami. A wy będziecie nazwani kapłanami Pana, sługami naszego Boga mianować was będą; z bogactw pogan będziecie korzystać, a ich sławą będziecie się chełpić.” (Izajasza 61:4-5)
  • O trwałe postanowienie wszystkich narodowych liderów, którzy obowiązali się do osiągnięcia 9 CZR. Przyznali oni, że „zrównoważone inwestowanie w infrastrukturę i innowacje są kluczowymi czynnikami wzrostu i rozwoju gospodarczego. Kiedy ponad połowa ludzkości mieszka w miastach, transport masowy i odnawialne źródła energii stają się coraz istotniejsze, jak również i zwiększenie udziału nowych przemysłów i technologii informacyjnej i komunikacyjnej.” (http://www.undp.org/content/undp/en/home/mdgoverview/post-2015-development-agenda/goal-9.html)
  • O Kapitan Kathy Crombie, która niedawno opuściła MKSS, by pomóc w odbudowie infrastruktury w Nepalu, po zeszłorocznych trzęsieniach ziemi. Módlmy się o jej bezpieczeństwo i o Ducha, który by ją prowadził w kierowaniu drużynami Armii Zbawienia na tym obszarze.
  • O Roberta Doctera – stażystę MKSS, który już ukończył swój staż i teraz zwiększa odwagę kalifornijskiej młodzieży, w ramach programu liderskiego na obozie Mount Crags i Gilmore. O łaskę przy jego zamianie obowiązków i błogosławieństwo przyszłych planów.
  • O proces rekrutacyjny na stanowisko starszego analityka badawczego MKSS. Byśmy mogli podjąć mądrą decyzję w kwestii tego kogo zatrudnić, i by ta osoba poczuła się częścią naszej drużyny.
  • Za Komisarz Christine MacMillan, pierwszego dyrektora MKSS, która ma problemy ze zdrowiem. Niech spocznie na niej lecząca ręka Boga.

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

Facebook:     https://www.facebook.com/salvationarmyisjc/

Twitter:           https://twitter.com/SalvArmyISJC

Strona www: http://www.salvationarmy.org/isjc/

E-mail:           IHQ-ISJC@salvationarmy.org

„Niech raczej prawo tryska jak woda, a sprawiedliwość jak potok nie wysychający!” (Amosa 5:24)

Wróć