Uroczystość pożegnalna i powitalna Oficerów Regionalnych i Kandydatów

W niedzielę 17 lipca 2016 r. Ppłk. Marsha Bowles poprowadzi uroczystość pożegnalną i powitalną Oficerów Regionalnych w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Śródborowianka

Wróć