Warszawa: Korpus w ruchu

Postrzegamy nasz Korpus jako serce, które rozprowadza życie i miłość. Chcemy zarażać Bożą miłością ludzi z Pragi. Pragniemy zobaczyć, jak Ci ludzie oddają swoje życie Chrystusowi, wzrastają w uczniostwie i świadczą o Bożej mocy, która przemienia życie. Chcemy wzmocnić nasz Korpus dzięki stałym chrześcijanom, którzy dołączyliby do naszej misji.

Misja Korpusu Warszawskiego

  „Jesteśmy tu by zbawiać dusze, wychowywać świętych i służyć cierpiącej ludzkości” (Generał John Gowans): Przez głoszenie Ewangelii, angażowanie się w naszą służbę i dzielenie się miłością Chrystusa, walczymy o zbawienie ludzi i wspieramy ich na drodze uczniostwa. Kiedy tylko możemy pomagamy ludziom zaspokoić potrzeby fizjologiczne. Nasza praca socjalna jest efektywna i zainspirowana godnością każdego człowieka. Prowadzi najbardziej bezbronne osoby ku przywróceniu niezależności i afirmacji życia (odpowiedzialności za samych siebie).

 Każdy członek, wolontariusz i pracownik Korpusu jest ważny, ma w nim swoją rolę do odegrania i odpowiedzialność. Razem staramy się stworzyć lepsze miejsce i promować zdrowe relacje. 

Wróć