Ważna decyzja

Sytuacja w Polsce dotycząca wirusa Covid-19 zmusza Armię Zbawienia do wyjątkowej decyzji: Wszystkie cotygodniowe programy korpusów zostaną anulowane aż do odwołania w trybie natychmiastowym.

Są to nabożeństwa niedzielne, służba dla rodzin i dzieci, spotkania z osobami starszymi, małe grupy, programy pomocy społecznej i wszystkie inne działania, w które zaangażowane się nasze Korpusy.
Jako Armia Zbawienia jesteśmy mocno zaangażowani w opiekę nad potrzebującymi, w tym nad bezbronnymi grupami ludzi, które są najbardziej dotknięte istniejącymi ograniczeniami w walce z rozprzestrzenianiem się wirusa Covid-19. Dlatego też wzywamy każdego oficera, żołnierza, adherenta i przyjaciela Armii Zbawienia, aby zrobił wszystko, by w praktyczny sposób okazać chrześcijańskie miłosierdzie. Skupiając się i pomagając bezbronnym, samotnym, starszym i innym marginalizowanym grupom w naszych miastach.
Wzywam wszystkich do modlitwy. Módlcie się o szybkie zakończenie rozprzestrzeniania się wirusa covid-19. Módlcie się za chorych i pogrążonych w żałobie. Módlcie się za samotnych, starszych i tych, którzy się martwią. Przypomnijmy sobie, co napisano w Psalmie 46, 2: "Bóg jest ucieczką i siłą naszą, Pomocą w utrapieniach najpewniejszą.”
Biuro Regionalne będzie również zamknięte, jednak w tym okresie można kontaktować się z personelem pocztą lub telefonicznie.
Jak tylko władze zniosą obecne ograniczenia, nasze codzienne działania zostaną wznowione w dotychczasowej formie.

Niech Bóg was wszystkich błogosławi.
Major Steven Thomas, Lider Regionalny

Wróć