Weekend dla członków

Będzie to czas by pomyśleć i modlić się o rolę każdego w korpusie oraz roli samego korpusu jako części światowej Armii Zbawienia. Będzie to też czas zabawy w dobrym towarzystwie. (Uwaga: W niedzielę 4 czerwca nabożeństwo się nie odbędzie).

Wróć