Wielki Piątek


"A od godziny szóstej zapadła ciemność w całej tej krainie aż do godziny dziewiątej. Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: "Eli, Eli, lema sabachthani" to znaczy:"Boże mój, Boże mój,czemu mnie opuściłeś?"

Wielki Piątek to, najważniejsze wydarzenie w historii zbawienia,w którym to Chrystus podejmując krzyż dokonał dzieła zbawienia całej ludzkości. W tym dniu w wyciszeniu i kontemplacji gromadzimy się pod krzyżem Golgoty, aby uznać naszą grzeszność i przyjąć dar zbawienia w naszym życiu. Żyjemy w ciągłym oddaleniu od Boga, zafascynowani tym, co tu i teraz, zapominając o bezgranicznej miłości, jaką Bóg obdarzył człowieka, czego dowodem jest krzyż i ofiara Jego syna. Duchowość protestancka koncentruje się w tym czasie na przeżywaniu Jezusa Chrystusa w Słowie Bożym, i wewnętrznym doświadczeniu. Kościół Armia Zbawienia w Rzeszowie ze względu na zaistniałą sytuację COVID-19 i zakaz zgromadzeń, zaprasza wszystkich do duchowego rozważania Misterium Męki Pańskiej na podstawie ewangelii Jana.

Wróć