Wielki Piątek

W Wielki Piątek Armia Zbawienia pamięta o tym, co Jezus zrobił dla nas na krzyżu.

Jest Wielki Piątek, ale ludzie pracują, a sklepy są otwarte. Kupują dużo jedzenia i czyszczą swoje domy. To przygotowanie na Wielkanoc.

Wszyscy jesteśmy zajęci. Ale czy naprawdę myślimy o bezwarunkowej miłości Boga do nas? ""Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne" (Ewangelia Jana 3, 16). Pracownicy Armii Zbawienia mogli zrobić przerwę na modlitwę i medytować na różnych stanowiskach krzyża. Kapitan Caroline James przygotowała wiele różnych rzeczy, aby każdy z nas mógł spędzić czas milczącej i osobistej modlitwy.

Wróć