Wielki Post 2018

"Przeto upamiętajcie i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze" DZ. Ap. 3,19


Ten tekst stanowi fundamentalne motto Wielkiego Postu, którego zadaniem jest przygotowanie człowieka na przyjęcie zbawczej ofiary złożonej przez Jezusa Chrystusa na drzewie krzyża. Przygotowanie to winno doprowadzić człowieka do zmiany jakościowej, zarówno w jego wnętrzu, jak i w zewnętrznej postawie. Tylko holistyczny akcept tak pojętej przemiany, może stanowić o prawdziwości naszego nawrócenia w kierunku Boga. Wszelka duchowa rewolucja w naszym życiu, musi być oparta na Jego słowie, czyli Piśmie Świętym, którego przewodnim tematem jest zbawienie ludzkości, dokonane dzięki ekspiacyjnej ofierze Jezusa Chrystusa na krzyżu za grzechy świata, a więc twoje i moje. Okres Wielkiego Postu to czas, aby odnowić swoje relacje z Jezusem. Zapraszamy do udziału w naszych nabożeństwach.

 

Wróć