Wizja 2030

Wizja 2030!

Podczas swojej inauguracji generał Armii Zbawienia Lyndon Buckingham sformułował trzy główne myśli/idee, które koncentrują się na sprawach zasadniczych i docierają do sedna naszej misji. Nasze kierownictwo terytorialne wykorzystało je dla Wizji 2030.

Ale spójrz sam i zainspiruj się naszym krótkim filmem objaśniającym: https://www.youtube.com/watch?v=lICkOnrlheU (wybierz napisy po Polsku).

Trzy głowne idee Generała:

  • Rozmawiaj o Jezusie – dziel się dobrą nowiną Ewangelii.
  • Pokazuj ludziom Jezusa – poprzez praktyczne działanie i przejawy Bożej miłości.
  • Bądź jak Jezus – bądź święty!

Jak powiedział Apostoł Paweł: „Temu zaś, który według mocy działającej w nas może uczynić nieskończenie więcej, niż to wszystko, o co prosimy lub co sobie wyobrażamy, według Jego mocy działającej w nas, temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie” – Efezjan 3 :20-21

Wróć