Wykorzystanie Globalnego Planu Działania w Celu Zwalczania Handlu Ludźmi

21 czerwca 2017 roku w Siedzibie Głównej ONZ w Nowym Jorku miała miejsce dyskusja panelowa, której przewodziły wiodące organizacje zajmujące się prawami kobiet, a także przeciwdziałaniem handlowi kobietami i dziewczętami, takie jak Koalicja Przeciwdziała Handlowi Kobietami (CATW), ONZ Kobiety, Apne Aap, Equality Now, Stałe Przedstawicielstwo Panamy i Szwecji przy ONZ oraz UNODC. Poruszano między innymi zagadnienia ogromnej skali handlu ludźmi, który jest problemem niemal każdego kraju na świecie oraz potrzebę skutecznej współpracy międzynarodowej. Każdy kraj powinien podjąć środki zapobiegawcze i dzielić się danymi i najlepszymi praktykami z pozostałymi. W wydarzeniu wzięła udział Joanna Trela – kierowniczka projektu Przeciwdziałanie Handlowi Ludźmi i Współczesnemu Niewolnictwu w Polsce.

WIĘCEJ NA TEN TEMAT

Wróć