Wykorzystanie i nadużycie technologii

Wraz z globalną ekspansją wykorzystania technologii – zintensyfikowaną przez pandemię COVID-19 i przesunięcie naszego codziennego życia na platformy internetowe – przestępczość handlu ludźmi podbiła cyberprzestrzeń. Internet i platformy cyfrowe oferują handlarzom liczne narzędzia do rekrutacji, wykorzystywania i kontrolowania ofiar; organizowania ich transportu i zakwaterowania; reklamy ofiar i docierania do potencjalnych klientów; komunikowania się między sprawcami; ukrywanie dochodów z działalności przestępczej – a wszystko to z większą szybkością, opłacalnością i anonimowością.

Sytuacje kryzysowe również mogą nasilić ten problem. Przestępcy czerpią korzyści z chaosu, desperacji i oddzielenia ludzi – zwłaszcza kobiet i dzieci – od systemów wsparcia i członków rodziny.

Dla osób przemieszczających się zasoby internetowe mogą stać się pułapką, zwłaszcza jeśli chodzi o fałszywą organizację podróży i fałszywe oferty pracy skierowane do grup znajdujących się w trudnej sytuacji.

Jednak w wykorzystaniu technologii kryje się również wielka szansa. Przyszły sukces w wykorzenieniu handlu ludźmi będzie zależał od tego, w jaki sposób organy ścigania, systemy sądownictwa karnego i inne podmioty mogą wykorzystać technologię w swoich działaniach, w tym poprzez wspomaganie dochodzeń w celu rzucenia światła na modus operandi sieci handlarzy ludźmi; wzmocnienie ścigania za pomocą dowodów cyfrowych w celu złagodzenia sytuacji ofiar w postępowaniu karnym; oraz świadczenie usług wsparcia dla osób, które przeżyły. Działania prewencyjne i uświadamiające dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu i mediów społecznościowych mogą pomóc zmniejszyć ryzyko, że ludzie padną ofiarą handlu ludźmi w Internecie.

Oprócz wspierania tej kampanii, Armia Zbawienia aktywnie zwalcza handel ludźmi w 86 krajach na całym świecie.

Wróć