Zapraszamy na Międzynarodowy Bazar

Bazar charytatywny organizowany jest przez SHOM, organizację zrzeszającą małżonków pracowników dyplomatycznych w Warszawie. Zebrane fundusze SHOM przeznacza na pomoc organizacjom charytatywnym. Wśród nich jest Armia Zbawienia, która otrzymuje wsparcie na zorganizowanie Bożego Narodzenia dla najuboższych oraz na pracę z dziećmi w dzielnicy Praga-Północ.

Wróć