Zgromadzenie Ogólne 2017

W sobotę 18go listopada odbyło się doroczne Zgromadzenie Ogólne Armii Zbawienia w Polsce. Z tej okazji przybyli do nas członkowie i oficerowie z każdego Korpusu w Polsce, Oficerowie Regionalni i Naczelny Sekretarz Terytorium Niemiec, Litwy i Polski – Ppłk. Hervé Cachelin.

Zgromadzenie skupiło się wokół rocznego sprawozdania Kap. Philipa Jamesa dotyczącego działalności korpusów, programów regionalnych (praca socjalna i przeciwdziałanie handlowi ludźmi), jak również pracy z dziećmi i młodzieżą. Sprawozdanie finansowe nie było zbyt przyjemne, ponieważ nasze potrzeby przekraczają dostępne zasoby. Dodatkowo wspomniano o ciągłej potrzebie znalezienia większego lokalu dla Korpusu Warszawskiego. Naczelny Sekretarz przedstawił krótkie podsumowanie działalności reszty Terytorium, co było interesujące dla Polskiego Regionu.

Kap. Caroline James podsumowała to spotkanie słowami proroka Jeremiasza i zachętą, że pomimo tego, że możemy się znajdować w trudnym momencie, to i tak jesteśmy w Bożych rękach, a On ma swój plan.

Wróć