Zjazd Skautów Armii Zbawienia w Warszawie

3-5 listopada w Warszawie odbył się Europejski Zjazd Skautów Armii Zbawienia (The Salvation Army European Scout and Guide Network).


Cieszymy się, że do Polski przyjechało tak wielu gości z różnych krajów, którzy przybliżyli naszym dzieciom i młodzieży skauting (harcerstwo) w teorii i praktyce


#ArmiaZbawienia #ESGN #Poland

Wróć