Życzenia na Boże Narodzenie 2020

"A to czyńcie, wiedząc, że już czas, że już nadeszła pora, abyście ze snu się obudzili, albowiem teraz bliższe jest nasze zbawienie, niż kiedy uwierzyliśmy”.

Rzym 13,11

 

Umiłowani w Jezusie Chrystusie, przed nami kolejne święta Bożego Narodzenia podczas których dotykamy Bożej transcendencji związanej z tajemnicą wcielenia. Podczas tego adwentu Słowo Boże wzywało nas do czujności i przygotowania na ten dzień jak również na eschatyczny powrót Chrystusa u końca dziejów. Dzisiaj każdy z nas musi wejrzeć w swoje wnętrze i odpowiedzieć sobie na fundamentalne pytanie, czy jestem gotowy? Czy jestem gotowy aby zaprosić Jezusa do mojego życia, często szarego, ciemnego bez celu. A jeżeli już mamy cel, to bardzo często związany z tym, co tu i teraz. Bóg pragnie nas wyrwać i obudzić z tego snu i wprowadzić do naszych serc Bożą światłość. Ta światłość ma przemieniać nasze życie i uzdolnić do nawrócenia, czyli powrotu do domu Ojca. To jest jedyny wymiar tych świąt. Każdy inny jest zafałszowaniem przesłania płynącego z Betlejem w osobie Jezusa Chrystusa. Życzę nam wszystkim narodzenia się Jezusa w naszych sercach, pokoju, radości i wejścia w Nowy 2021 Rok z nadzieją, że nasze życie może ulec zmianie, a panem tej zmiany jest Jezus Chrystus.

Wróć