Życzenia Wielkanocne 2020

"Nie można być chrześcijaninem "trochę" czy "do pewnego stopnia". Bo albo Chrystus zmartwychwstał pierwszego dnia Wielkanocy, albo nie. A jeżeli rzeczywiście powstał z martwych, jeśli naprawdę umarł, by nas zbawić, to jest to tak niesamowite, że musi przeniknąć całe nasze życie".

Jostein Gaarder

 

Wielkanoc to najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie upamiętniające zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. W tym dniu pochylamy się nad tajemnicą życia i śmierci, wdzięczni Bogu za dar Jezusa Chrystusa, który na krzyżu pokonał śmierć, otwierając bramy życia wiecznego, dla każdego kto wierzy." Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Jeśli ktoś wierzy we mnie, choćby umarł, żyć będzie. A każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nigdy nie umrze. Czy wierzysz w to?" Jan 11, 25-26. Ewangelia płynąca z krzyża i pustego grobu, wzywa nas do duchowego zmartwychwstania, poprzez nawrócenie i naśladowanie Chrystusa-Odkupiciela. Życzę wszystkim aby te święta Wielkanocne, przyniosły nadzieję, radość, pokój oraz wzajemną życzliwość. By stały się źródłem wzmocnienia wiary i duchowej odnowy. Alleluja, Alleluja, Alleluja, dziś śpiewamy, Bogu cześć i chwałę dajmy, bo zmartwychwstał nasz Zbawiciel tego świata odkupiciel. Wesołych świąt, składa Kościół Armia Zbawienia w Rzeszowie.

pastor Ryszard Potocki

 

Surrexit Dominus vere, alleluia. Ipsi gloria et imperium per universa aeternitatis
saecula, alleluia, alleluia.
Zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja. Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków, alleluja, alleluja.

Wróć