Poznaj ludzi i Boga

Szukasz miejsca, w którym możesz porozmawiać z innymi o życiowych problemach? Wierzymy, że Bóg lubi szczere pytania i stawia na drodze każdego człowieka kogoś, kto towarzyszyłby mu w poszukiwaniu odpowiedzi. Często okazuje się, że Boga można doświadczyć w towarzystwie innych ludzi: na nabożeństwie czy studium biblijnym, podczas wspólnych zajęć, posiłków lub osobistej opieki duszpasterskiej. Ponieważ spotkania z Bogiem są możliwe nie tylko w kościele, lubimy też wychodzić na zewnątrz do ludzi – wizyty domowe, miejsca publiczne czy nawet szpital.

Korpus – Wspólnota Armii Zbawienia

W naszych korpusach (odziałach) oferujemy różne programy dla dzieci, młodzieży, kluby dla rodzin oraz dla seniorów, spotkania niedzielne oraz studium Biblijne.