Dobra Praca

JAK SPRAWDZIĆ OFERTĘ PRACY?
Każdą ofertę sprawdzamy według Modelu Weryfikacji Ofert Pracy:

Sam/Sama poszukaj informacji:

1. Sprawdź, czy ogłoszenie o pracę zawiera rzetelne informacje o pracodawcy takie jak: nazwa, strona internetowa, telefon kontaktowy, adres, e-mail (nie powinien być to adres mailowy z bezpłatnej skrzynki typu gmail, onet, wp itp.)

Przykładowy e-mail z bezpłatnej skrzynki: agencjaSIO@gmail.com
Przykładowy e-mail z prywatnej skrzynki: info@agencjaSIO.pl

2. Upewnij się, czy pod wskazanym adresem oraz numerem telefonu faktycznie znajduje się siedziba pracodawcy.

3. Kiedy ogłoszenie o pracę jest zamieszczone przez agencję, zadzwoń bezpośrednio do pracodawcy, do którego agencja wysyła pracowników i upewnij się, że faktycznie szukają pracowników na wskazane stanowisko.

4. Poszukaj opinii o pracodawcy w Internecie.

5. Upewnij się, czy wskazane w ofercie obowiązki oraz wymagania względem pracownika są adekwatne do danego stanowiska.

6. Upewnij się, czy podane wynagrodzenie jest adekwatne do stanowiska i obowiązków. Nie tylko za niska wypłata powinna budzić Twoje podejrzenia, ale także za wysoka.

7. Sprawdź, czy pracodawca jest wpisany do oficjalnych rejestrów jak np.:

KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) PRZEJDŹ DO REJESTRU
KRAZ (Rejestr Agencji Zatrudnienia) PRZEJDŹ DO REJESTRU

8. Dokładnie przeczytaj umowę o pracę. Jeśli praca jest za granicą, poproś o możliwość podpisania umowy przed wyjazdem (możesz to zrobić przez e-mail lub pocztą).

9. Jeśli jest to oferta zagraniczna, zastanów się, czy wymagana (bądź niewymagana) znajomość języka obcego jest odpowiednia dla danego stanowiska pracy.

10. Sprawdź jakie są prawa i obowiązki pracownicze w danym kraju. Możesz znaleźć je tutaj:

EURES

 

WYZYSK W PRACY

Wyzysk pracowniczy może przybrać formę tak zwanej pracy przymusowej.

Pracownicy, którzy znaleźli się w sytuacji pracy przymusowej zwykle:

 • żyją w grupach w tym samym miejscu, w którym pracują i rzadko je opuszczają, jeśli w ogóle
 • mieszkają w bardzo złych warunkach, w nieodpowiednich miejscach, takich jak budynki rolnicze lub przemysłowe
 • nie są odpowiednio ubrani do wykonywanych prac: na przykład mogą nie posiadać odzieży ochronnej lub ciepłych ubrań
 • dostają niewystarczające porcje jedzenia
 • nie mają dostępu do swoich zarobków lub otrzymują bardzo niskie wynagrodzenie
 • nie mają umowy o pracę; posiadają umowę, ale jest niezrozumiała lub jej postanowienia nie są przestrzegane
 • pracują bardzo długie godziny/nie mają dni wolnych od pracy
 • są zależni od pracodawcy pod wieloma względami (w tym pracy, transportu i zakwaterowania).
PRACA PRZYMUSOWA

PRACA PRZYMUSOWA - DEFINICJA

Definicja ,,pracy przymusowej” zawarta w Konwencji MOP Nr 29 dotyczącej pracy przymusowej lub obowiązkowej (1930r) określa ją jako „wszelką pracę lub usługi wymagane od jakiejś osoby pod groźbą jakiejkolwiek kary i do których dana osoba nie zgłosiła się dobrowolnie.”

Należy pamiętać, że określenie „dobrowolnie” w powyższej definicji oznacza, że podczas trwania procesu rekrutacji oraz stosunku pracy powinno mieć miejsce dobrowolne i oparte na informacji porozumienie stron. W przypadku gdy pracodawca lub osoba rekrutowana na stanowisko stosowali nieuczciwe praktyki lub przymus, nie może być mowy o porozumieniu.

Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) zaproponowała sześć głównych wyznaczników pracy przymusowej:

 • Przemoc fizyczna, w tym przemoc seksualna

 • Ograniczenie swobody przemieszczania się

 • Groźby

 • Związanie długiem i inne formy zniewolenia

 • Zatrzymywanie wynagrodzenia lub niewypłacanie go

 • Zatrzymywanie dokumentów tożsamości.

 • Niegodne warunki mieszkalne

PRACA PRZYMUSOWA - LICZBY

Według badań Międzynarodowej Organizacji Pracy suma zysków otrzymywanych z pracy przymusowej to 150,2 mld USD rocznie, w tym 46,9 mld USD przypada na kraje rozwinięte i Unię Europejską.

Według raportu „Trafficking in Persons Report 2016” stworzonego przez Departament Stanu Stanów Zjednoczonych (odpowiednik ministerstwa spraw zagranicznych w innych krajach) najwięcej ofiar handlu ludźmi w Wielkiej Brytanii to obywatele Albanii, Wietnamu, Nigerii, Rumunii i Polski. Dodatkowo według danych UKHTC aż 87% polskich ofiar jest wykorzystywanych w Wielkiej Brytanii do pracy przymusowej.

Ofiary tej formy handlu ludźmi w Wielkiej Brytanii wykorzystywane są głównie w rolnictwie, uprawie konopi, budownictwie, przetwarzaniu żywności, fabrykach, pomocy domowej, salonach paznokci, usługach gastronomicznych, myjniach samochodowych oraz na łodziach rybackich.

Przeciwdziałanie Współczesnemu Niewolnictwu

O PROJEKCIE

PRZECIWDZIAŁANIE HANDLOWI LUDŹMI I WSPÓŁCZESNEMU NIEWOLNICTWU

W krajach zaznaczonych na czerwono współpracujemy z oddziałami Armii Zbawienia

Polacy znajdują się obecnie w pierwszej piątce ofiar handlu ludźmi w Wielkiej Brytanii. Armia Zbawienia (ang. The Salvation Army) prowadzi na Wyspach liczne schroniska dla ofiar współczesnego niewolnictwa. W związku ze swoją obecnością w Polce, postanowiła stworzyć projekt prewencyjny, którego celem jest zmniejszenie liczby ofiar wśród Polaków.

Głównym celem projektu jest praktyczna pomoc w uzyskaniu sprawiedliwego i stabilnego zatrudnienia, a także podnoszenie świadomości wśród mieszkańców Polski. Projekt dzieli się na dwie części:

PUNKT WERYFIKACJI OFERT PRACY

Każdy może bezpłatnie skorzystać z Punktu Weryfikacji Ofert Pracy. Naszym głównym zadaniem jest oszacowanie ryzyka ofert pracy bądź konkretnego pracodawcy pod względem bezpieczeństwa oraz uczciwości. Jeśli klient decyduje się podjąć pracę za granicą, przygotowujemy go do wyjazdu informując o obowiązkach i prawach przysługujących w danym kraju oraz oferujemy kontakty mogące pomóc w różnych sytuacjach. Utrzymujemy kontakt z takimi osobami i pomagamy zapewnić bezpieczeństwo. Dzięki obecności Armii Zbawienia w całej Europie, a także poza nią, możemy podjąć wspólne działania niezależnie od miejsca.

WSPARCIE NA RYNKU PRACY DLA OSÓB, KTÓRE DOŚWIADCZYŁY WSPÓŁCZESNEGO NIEWOLNICTWA

Osoby, które zostały poszkodowane procederem handlu ludźmi mogą skorzystać z naszego wsparcia w powrocie na rynek pracy. Oferujemy różnorodne wsparcie związane z życiem zawodowym, takie jak pomoc w poszukiwaniu pracy, pisanie CV, przygotowanie do rozmów o pracę i inne (zależnie od indywidualnych potrzeb klienta).


FUNDATOR

The Salvation Army International Projects Office

Internationa Project Office (The Salvation Army)
https://www.salvationarmy.org.uk/id

Naszym fundatorem jest Biuro Projektów Międzynarodowych Armii Zbawienia Wielkiej Brytanii i Republiki Irlandii (ang. The International Projects Office of The Salvation Army's United Kingdom Territory with The Republic of Ireland).

 

ARMIA ZBAWIENIA - WIELKA BRYTANIA

The Salvation Army

Armia Zbawienia, Wielka Brytania
https://www.salvationarmy.org.uk/human-trafficking

We współpracy z partnerami Armia Zbawienia (The Salvation Army) realizuje kontrakt rządowy w Wielkiej Brytanii, którego głównym celem jest pomoc dorosłym ofiarom handlu ludźmi w Anglii i Walii. Prowadzi też schroniska dla ofiar współczesnego niewolnictwa, w których zapewnia:

 •      Pomoc materialną
 •      Dostęp do pomocy psychologicznej
 •      Dostęp do pomocy prawnej
 •      Poradnictwo
 •      Leczenie
 •      Edukację dla dzieci ofiar
 •      Usługi tłumaczeniowe
AZ I GLOBALNE PRZECIWDZIAŁANIE WSPÓŁCZESNEMU NIEWOLNICTWU

Przedstawicielka Armii Zbawienia wzięła udział w spotkaniu z księżną Kate i księciem Williamem

Przedstawicielka Armii Zbawienia wzięła udział w spotkaniu z księżną Kate i księciem Williamem

Joanna Trela, kierowniczka projektu Przeciwdziałanie Handlowi Ludźmi i Współczesnemu Niewolnictwu, znalazła się w niewielkiej grupie przedstawicieli organizacji zaangażowanych w przeciwdziałanie handlowi ludźmi w Polsce, którzy mieli okazję spotkać się z książęcą parą. Spotkanie miało miejsce podczas przyjęcia z okazji 91. urodzin Królowej Elżbiety II w Łazienkach Królewskich w Warszawie, na którym przemawiał książę William.

Podczas prywatnej rozmowy grupy z księżną Kate, Joanna wyjaśniła, że wielu Polaków nie zdaje sobie sprawy z zagrożenia związanego z handlem ludźmi, przyjmując oferty pracy. Po spotkaniu Joanna powiedziała: "Księżna była zdecydowanie dobrze poinformowana i bardzo zainteresowana problemem handlu ludźmi. To było ciepłe i miłe spotkanie i cieszymy się, że otrzymaliśmy uznanie dla pracy Armii Zbawienia w całej Polsce i Wielkiej Brytanii w celu wyeliminowania okrutnego wyzysku ludzi ".

Odnosząc się do książęcej wizyty w Warszawie Anne Read, Dyrektorka ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi i Współczesnemu Niewolnictwu brytyjskiej Armii Zbawienia, dodała: „Mamy świetny projekt w Polsce, który podnosi świadomość na temat zagrożenia. Prowadzimy Punkt Weryfikacji Ofert Pracy celem zapobiegania akceptowaniu fałszywych ofert pracy przez Polaków, co prowadzi do stawania się ofiarami współczesnego niewolnictwa tu w Wielkiej Brytanii”.

Spotkanie książęcej pary z polską delegacją jeszcze bardziej zacieśniło współpracę polsko-brytyjską w przeciwdziałaniu procederowi handlu ludźmi.

National Contact Persons

National Contact Persons

National Contact Persons (Krajowe Osoby Kontaktowe) to osoby odgrywające kluczową rolę w Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi Armii Zbawienia. Rola i zadania takiej osoby to:


Na szczeblu krajowym:

 • posiada wiedzę o dostępnych usługach dla ofiar handlu ludźmi w jej kraju
 • jest członkiem sieci organizacji pozarządowych w kwestiach związanych z przeciwdziałaniem handlowi ludźmi
 • podejmuje inicjatywę zorganizowania krajowych spotkań dotyczących walki z handlem ludźmi- udostępnia zasoby, wiedzę i kontakty w ramach sieci przeciwdziałania handlowi ludźmi oraz z innymi zainteresowanym stronom
 • zwiększa świadomość w kraju w kwestiach walki z handlem ludźmi.

Na poziomie europejskim:

 • jest powiązana z Europejską Grupą Zadaniową ds. Zwalczania Handlu Ludźmi Armii Zbawienia
 • jest kontaktem dla innych krajów w zakresie realizacji pomocy ofiarom handlu ludźmi w jej kraju
 • monitoruje proces powrotu i reintegracji osób, które doświadczyły handlu ludźmi.

Krajową Osobą Kontaktową na Polskę jest Joanna Trela, kontakt: joanna.trela@armia-zbawienia.pl

EU projekt ‘Safe Havens’- Edukacyjny projekt filmowy o przeciwdziałaniu Handlowi Ludźmi

EU projekt ‘Safe Havens’- Edukacyjny projekt filmowy o przeciwdziałaniu Handlowi Ludźmi

W sierpniu 2017 Armia Zbawienia Polska brała udział w tworzeniu filmu edukacyjnego. Wypowiedzi do filmu udzielili przedstawiciele Ambasady Brytyjskiej w Polsce, National Crime Agency NCA, Fundacji La Strada, Ośrodka Badań Handlu Ludźmi Uniwersytetu Warszawskiego oraz Dowództwo Regionalne Armii Zbawienia, pracownicy i Klienci Punktu Weryfikacji Ofert Pracy Armii Zbawienia.

Armia Zbawienia w Holandii, Szwecji, Polsce, Mołdawii, Rumunii, Ukrainie i Wielkiej Brytanii to główni partnerzy projektu, razem z Defence for Children International-Netherlands. Projekt jest finansowany przez Unie Europejską. Celem działań jest utworzenie “Safe Havens’[Bezpiecznej Przystani] dla (potencjalnych) ofiar handlu ludźmi.

W Europie Armia Zbawienia ma wyspecjalizowaną Grupę Zadaniową pracującą nad podniesieniem efektywności Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi; współuczestniczy ona w wielu projektach w krajach Europy, włączając w to projekt w Polsce. jednym z elementów tej pracy jest także stworzenie filmu edukacyjnego. Film ten będzie służył do celów wewnętrznych: informacyjnych i treningowych w naszej organizacji oraz wśród współpracujących z nami organizacji. Będzie pomagał w rzecznictwie oraz w prewencji.

Edukacyjny film jest kierowany przez Panią Madeleine Sundel z Armii Zbawienia w Szwecji oraz producenta Tamme de Leur, holenderskiego producenta, dziennikarza, wykładowcę akademickiego i eksperta ds. Handlu Ludźmi na poziomie EU. Całość nadzoruje Pan Jeroen Hoogteijling, przewodniczący Europejskiej Grupy Zadaniowej Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi.

Wykorzystanie Globalnego Planu Działania w Celu Zwalczania Handlu Ludźmi oraz Celów Zrównoważonego Rozwoju, aby zakończyć handel kobietami i dziewczynkami

Joanna Trela oraz Podpułkownik Eirwen Pallant (Zastępca Dyrektora Międzynarodowej Komisji ds. Sprawiedliwości Społecznej Armii Zbawienia) przy Pomniku Ofiar Niewolnictwa i Transatlantyckiego Handlu Niewolnikami

21 czerwca 2017 roku w Siedzibie Głównej ONZ  w Nowym Jorku miała miejsce dyskusja panelowa, której przewodziły wiodące organizacje zajmujące się prawami kobiet, a także przeciwdziałaniem handlowi kobietami i dziewczętami, takie jak Koalicja Przeciwdziała Handlowi Kobietami (CATW), ONZ Kobiety, Apne Aap, Equality Now, Stałe Przedstawicielstwo Panamy i Szwecji przy ONZ oraz UNODC. Poruszano między innymi zagadnienia ogromnej skali handlu ludźmi, który jest problemem niemal każdego kraju na świecie oraz potrzebę skutecznej współpracy międzynarodowej. Każdy kraj powinien podjąć środki zapobiegawcze i dzielić się danymi i najlepszymi praktykami z pozostałymi.

W wydarzeniu wzięła udział Joanna Trela – kierowniczka projektu Przeciwdziałanie Handlowi Ludźmi i Współczesnemu Niewolnictwu w Polsce. 

The Salvation Army International Social Justice Commission

The Salvation Army International Social Justice Commission

Międzynarodowa Komisją ds. Sprawiedliwości Społecznej (International Social Justice Commission) jest częścią Międzynarodowej Centrali Armii Zbawienia z siedzibą w Nowym Jorku.

Komisja zbiera informacje na temat doświadczeń Armii Zbawienia działającej w 128 krajach i reprezentuje jej głosy w ONZ (Nowy Jork, Wiedeń, Genewa, Nairobi) i na innych globalnych forach jak np. Bank Światowy.
Prowadzi badania i gromadzi wiedzę w kwestiach globalnych.

Dzieli się tymi informacjami tak szeroko, jak to możliwe, publikując książki, rozwijając zasoby internetowe, nauczając i mówiąc na konferencjach.
Koordynuje międzynarodowe działania Armii Zbawienia przeciwko handlowi ludźmi.

Spotkanie z Armią Zbawienia w Filadelfii, Stany Zjednoczone

Spotkanie z Armią Zbawienia w Filadelfii, Stany Zjednoczone

Podczas swojej wizyty w Filadelfii Joanna Trela (kierowniczka projektu) miała okazję poznać Dzienne Centrum dla Kobiet prowadzone przez Armię Zbawienia. Centrum to bezpieczna przestrzeń dla kobiet doświadczających komercyjnego wykorzystywana seksualnego oraz będącymi ofiarami handlu ludźmi w celu wykorzystywania seksualnego w dzielnicy Kensington w Filadelfii.

Centrum jest strategicznie zlokalizowane w samym sercu dzielnicy, a napis na drzwiach informuje: "tylko dla kobiet: żywność, odzież, kosmetyki". Wiele kobiet cierpi będąc ofiarami oszustwa i przymusu, tutaj mogę znaleźć schronienie. Poza schronieniem, Armia dostarcza także specjalistyczną opiekę, a każdy pracownik Centrum jest odpowiednio przeszkolony w kwestii rozpoznawania ofiar handlu ludźmi.

AKCJE I WYDARZENIA
#BigRedBus

14 marca 2018 roku na ulicach Radomia pojawił się czerwony, dwupiętrowy autobus londyński. Jego obecność jest elementem kampanii informacyjno-edukacyjnej na temat zagrożeń wynikających z przestępstwa handlu ludźmi (współczesnego niewolnictwa).

Kampanię została zorganizowana przez Ambasadę Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Armię Zbawienia, Fundację LaStrada, Ministersto Spraw Wewnętrznych i Administracji, polską Policją, Strażą Graniczną, przy wsparciu Urzędu Miasta Radomia.

Każdy zainteresowany mógł wejść do autobusu i zapoznać się z krótkimi tematycznymi filmikami, zabrać ze sobą materiały informacyjne oraz porozmawiać z przedstawicielami:

 • Ambasady Brytyjskiej w Polsce
 • Projektu „Przeciwdziałanie Handlowi Ludźmi i Współczesnemu Niewolnictwu” realizowanego przez organizację Armia Zbawienia pod patronatem Ambasady Brytyjskiej w Polsce
 • Gangmasters and Labour Abuse Authority
 • Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - Departament Analiz i Polityki Migracyjnej, Wydział do Spraw Europejskiej Sieci Migracyjnej i Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi
 • La Strady - podmiot odpowiedzialny za rządowe Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi
 • Policji
 • Straży Granicznej

W akcji wzięli udział także: Prezydent Miasta Radomia oraz Wiceambasador Ambasady Brytyjskiej w Polsce. 

 

Targ Niewolników

26 maja 2017 roku przeprowadziliśmy dwie akcje uliczne pod nazwą „Targ Niewolników”. Miały one miejsce w pobliżu Galerii Wileńskiej oraz Galerii Złote Tarasy w Warszawie. Aktor występujący w roli „handlarza ludźmi” sprzedawał, ometkowane niczym towar, osoby zaangażowane w akcję. Wydarzenie miało na celu zwrócenie uwagi przechodniów na problem współczesnego niewolnictwa, które czyni człowieka produktem o określonej wartości, przynoszącym różne zyski.  Człowiek staje się żywym towarem, który można kupić oraz sprzedać. Współczesne niewolnictwo przybiera różnorakie formy, jak np. praca przymusowa, przymuszanie do popełniania przestępstw czy handel ludźmi. Obecnie organizacje antyniewolnicze szacują liczbę niewolników na 27 mln w skali światowej.

Podczas akcji przechodnie otrzymywali ulotki informacyjne „Bezpieczna Praca”, a także ulotki zawierające informacje o działalności naszego bezpłatnego Punktu Weryfikacji Ofert Pracy. Każdy zainteresowany miał także możliwość porozmawiania z pracownikami Punktu.

 

RAPORTY
Projekt Badawczy Armii Zbawienia 2016:
ARTYKUŁY NA TEMAT WSPÓŁCZESNEGO NIEWOLNICTWA
CO O NAS PISZĄ?

Aby posłuchać naciśnij obrazek i wybierz nagranie Joanny Treli

For information in english press photo below