Projekt Przeciwdziałnie Współczesnemu Niewolnictwu

Przeciwdziałanie handlowi ludźmi i współczesnemu niewolnictwu

Polacy znajdują się obecnie w pierwszej piątce ofiar handlu ludźmi w Wielkiej Brytanii. Armia Zbawienia (ang. The Salvation Army) prowadzi na Wyspach liczne schroniska dla ofiar współczesnego niewolnictwa. W związku ze swoją obecnością w Polce, postanowiła stworzyć projekt prewencyjny, którego celem jest zmniejszenie liczby ofiar wśród Polaków.

Głównym celem projektu jest praktyczna pomoc w uzyskaniu sprawiedliwego i stabilnego zatrudnienia, a także podnoszenie świadomości wśród mieszkańców Polski. Projekt dzieli się na dwie części:

Punkt Weryfikacji Ofert Pracy

Każdy może bezpłatnie skorzystać z Punktu Weryfikacji Ofert Pracy. Naszym głównym zadaniem jest oszacowanie ryzyka ofert pracy bądź konkretnego pracodawcy pod względem bezpieczeństwa oraz uczciwości. Jeśli klient decyduje się podjąć pracę za granicą, przygotowujemy go do wyjazdu informując o obowiązkach i prawach przysługujących w danym kraju oraz oferujemy kontakty mogące pomóc w różnych sytuacjach. Utrzymujemy kontakt z takimi osobami i pomagamy zapewnić bezpieczeństwo. Dzięki obecności Armii Zbawienia w całej Europie, a także poza nią, możemy podjąć wspólne działania niezależnie od miejsca.

Wsparcie na rynku pracy dla osób, które doświadczyły współczesnego niewolnictwa

Osoby, które zostały poszkodowane procederem handlu ludźmi mogą skorzystać z naszego wsparcia w powrocie na rynek pracy. Oferujemy różnorodne wsparcie związane z życiem zawodowym, takie jak pomoc w poszukiwaniu pracy, pisanie CV, przygotowanie do rozmów o pracę i inne (zależnie od indywidualnych potrzeb klienta).

Fundator

The Salvation Army International Projects Office

Internationa Project Office (The Salvation Army)
https://www.salvationarmy.org.uk/id

Naszym fundatorem jest Biuro Projektów Międzynarodowych Armii Zbawienia Wielkiej Brytanii i Republiki Irlandii (ang. The International Projects Office of The Salvation Army's United Kingdom Territory with The Republic of Ireland).

 

Armia Zbawienia - Wielka Brytania

The Salvation Army of The United Kingdom and Republic of Ireland

Armia Zbawienia, Wielka Brytania
https://www.salvationarmy.org.uk/human-trafficking

We współpracy z partnerami Armia Zbawienia (The Salvation Army) realizuje kontrakt rządowy w Wielkiej Brytanii, którego głównym celem jest pomoc dorosłym ofiarom handlu ludźmi w Anglii i Walii. Prowadzi też schroniska dla ofiar współczesnego niewolnictwa, w których zapewnia:

  •      Pomoc materialną
  •      Dostęp do pomocy psychologicznej
  •      Dostęp do pomocy prawnej
  •      Poradnictwo
  •      Leczenie
  •      Edukację dla dzieci ofiar
  •      Usługi tłumaczeniowe