Projekt Przeciwdziałnia Handlowi Ludźmi i Współczesnemu Niewolnictwu

Cele Projektu

Armia Zbawienia (ang. The Salvation Army) zajmuje się pomocą ofiarom handlu ludźmi od początku swojego istnienia tj. od lat 80 XIX wieku. Od 2011 r., w ramach zadania publicznego, zarządza wsparciem dorosłych ofiar współczesnego niewolnictwa w Anglii i Walii.  Szacuje się, że od lipca 2011 r. do marca 2016 r. Armia Zbawienia wspierała ponad 4500 poszkodowanych.

W związku z tym, że w 2015 roku Polacy znajdowali się w pierwszej piątce ofiar handlu ludźmi w Wielkiej Brytanii, Armia Zbawienia postanowiła stworzyć projekt prewencyjny na terenie Polski, którego głownym celem jest zmniejszenie liczby ofiar wśród Polaków.

Powyższy cel jest realizowany poprzez praktyczną pomoc w uzyskaniu sprawiedliwego i stabilnego zatrudnienia, a także podnoszenie świadomości wśród mieszkańców Polski. Projekt dzieli się na dwie części:

Punkt Weryfikacji Ofert Pracy

Każdy może bezpłatnie skorzystać z Punktu Weryfikacji Ofert Pracy. Naszym głównym zadaniem jest oszacowanie ryzyka ofert pracy bądź konkretnego pracodawcy pod względem bezpieczeństwa oraz uczciwości. Jeśli klient decyduje się podjąć pracę za granicą, przygotowujemy go do wyjazdu informując o obowiązkach i prawach przysługujących w danym kraju oraz oferujemy kontakty mogące pomóc w różnych sytuacjach. Utrzymujemy kontakt z takimi osobami i pomagamy zapewnić bezpieczeństwo. Dzięki obecności Armii Zbawienia w całej Europie, a także poza nią, możemy podjąć wspólne działania niezależnie od miejsca.

Wsparcie na rynku pracy dla osób, które doświadczyły współczesnego niewolnictwa

Osoby, które zostały poszkodowane procederem handlu ludźmi mogą skorzystać z naszego wsparcia w powrocie na rynek pracy. Oferujemy różnorodne wsparcie związane z życiem zawodowym, takie jak pomoc w poszukiwaniu pracy, pisanie CV, przygotowanie do rozmów o pracę i inne (zależnie od indywidualnych potrzeb klienta).

Fundator

The Salvation Army International Projects Office

Naszym fundatorem jest Biuro Projektów Międzynarodowych Armii Zbawienia Wielkiej Brytanii i Republiki Irlandii (ang. The International Projects Office of The Salvation Army's United Kingdom Territory with The Republic of Ireland).

 

Armia Zbawienia - Wielka Brytania

The Salvation Army of The United Kingdom and Republic of Ireland

We współpracy z partnerami Armia Zbawienia (The Salvation Army) realizuje kontrakt rządowy w Wielkiej Brytanii, którego głównym celem jest pomoc dorosłym ofiarom handlu ludźmi w Anglii i Walii. Prowadzi też schroniska dla ofiar współczesnego niewolnictwa, w których zapewnia:

  •      Pomoc materialną
  •      Dostęp do pomocy psychologicznej
  •      Dostęp do pomocy prawnej
  •      Poradnictwo
  •      Leczenie
  •      Edukację dla dzieci ofiar
  •      Usługi tłumaczeniowe