Jak sprawdzamy oferty pracy w PWOP?

W naszych PWOP (Punktach Weryfikacji Ofert Pracy) nie posiadamy bazy danych z informacjami na temat konkretnych agencji. Do każdej oferty podchodzimy indywidualnie. Warunki zatrudnienia zwykle różnią się od siebie nawet w obrębie jednej agencji/firmy, dlatego też każda oferta musi być sprawdzona odrębnie. Doświadczenia naszych klientów z danym pracodawcą czy agencją są brane pod uwagę podczas weryfikacji kolejnych ofert tej agencji.

Zintegrowany Model Weryfikacji Ofert Pracy, którym się posługujemy w czasie sprawdzania ofert opiera się na 8 kategoriach:

1) ŹRÓDŁO - pochodzenie oferty

2) WIDOCZNOŚĆ I DOSTĘPNOŚĆ – dostęp do danych kontaktowych i ich weryfikacja

3) LEGALNOŚĆ – legalności danej działalności

4) RZETELNOŚĆ – proces rekrutacji

5) WARUNKI ZATRUDNIENIA – opłacalność podjęcia danej pracy

6) OPTYMALNOŚĆ – wynagrodzenie w odniesieniu do miejsca pracy, kalifikacji, stanowiska

7) RENOMA – historia i opinie o pracodawcy

8) PROFESJONALIZM – jakość informacji dla kandydatów

Analiza oferty pracy zostaje przedstawiona klientowi w całości. Dzięki temu klient ma możliwość samodzielnego ocenienia znalezionych przez nas informacji i podjęcia decyzji o wyjeździe. Jeśli ktoś chce w przyszłości sprawdzać oferty samodzielnie, przekażemy wiedzę na temat tego, jak to zrobić i na co zwracać szczególnie uwagę.

Wynik zostaje przedstawiony także graficznie. Odpowiednia ilość punktów zostaje zaznaczona w odpowiednim miejscu wykresu dla każdej kategorii. Następnie punkty na wykresie zostają ze sobą połączone. Im powierzchnia powstałego kształtu jest mniejsza tym ryzyko wyzysku czy nie wywiązania się przez firmę/agencję z zapewnień występujących w ofercie pracy jest wyższe.

Klient otrzymuje wyniki weryfikacji po około dwóch dniach roboczych. Jest to jednak zależne od oferty oraz możliwości nawiązania anonimowego kontaktu z pracodawcą/agencją.

Jak samemu sprawdzić ofertę pracy?

1. Sprawdź, czy ogłoszenie o pracę zawiera rzetelne informacje o pracodawcy takie jak: nazwa, strona internetowa, telefon kontaktowy, adres, e-mail (nie powinien być to adres mailowy z bezpłatnej skrzynki typu gmail, onet, wp itp.)

Przykładowy e-mail z bezpłatnej skrzynki: agencjaSIO@gmail.com
Przykładowy e-mail z prywatnej skrzynki: info@agencjaSIO.pl

2. Upewnij się, czy pod wskazanym adresem oraz numerem telefonu faktycznie znajduje się siedziba pracodawcy.

3. Kiedy ogłoszenie o pracę jest zamieszczone przez agencję, zadzwoń bezpośrednio do pracodawcy, do którego agencja wysyła pracowników i upewnij się, że faktycznie szukają pracowników na wskazane stanowisko.

4. Poszukaj opinii o pracodawcy w Internecie.

5. Upewnij się, czy wskazane w ofercie obowiązki oraz wymagania względem pracownika są adekwatne do danego stanowiska.

6. Upewnij się, czy podane wynagrodzenie jest adekwatne do stanowiska i obowiązków. Nie tylko za niska wypłata powinna budzić Twoje podejrzenia, ale także za wysoka.

7. Sprawdź, czy pracodawca jest wpisany do oficjalnych rejestrów jak np.:

KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) PRZEJDŹ DO REJESTRU
KRAZ (Rejestr Agencji Zatrudnienia) PRZEJDŹ DO REJESTRU

8. Dokładnie przeczytaj umowę o pracę. Jeśli praca jest za granicą, poproś o możliwość podpisania umowy przed wyjazdem (możesz to zrobić przez e-mail lub pocztą).

9. Jeśli jest to oferta zagraniczna, zastanów się, czy wymagana (bądź niewymagana) znajomość języka obcego jest odpowiednia dla danego stanowiska pracy.

10. Sprawdź jakie są prawa i obowiązki pracownicze w danym kraju. Możesz znaleźć je tutaj:

EURES

11. Zgłoś się do Punktu Weryfikacji Ofert Pracy, gdzie możesz bepłatnie sprawdzić ofertę pracy, otrzymać niezbędne kontakty oraz wskazówki dotyczące pracy w kraju, do którego się wybierasz, a także otrzymać wsparcie już po podjęciu pracy.