Armia Zbawienia Warszawa Praga-Północ

Korpus Armii Zbawienia w Warszawie, Praga-Północ

Armia Zbawienia w Warszawie Praga-Północ służy ludziom w słowach i w czynach.

W Warszawie, po prawej stronie Wisły, na Pradze-Północ, Armia Zbawienia jest wszędzie tam, gdzie zachodzi taka potrzeba. Pomagamy ludziom, którym nie wiedze się najlepiej w życiu. Karmimy głodnych, pocieszamy smutnych i pomagamy tym, którzy nie mają środków do życia. Na Pradze-Północ przebywa wiele osób bezdomnych czy bezrobotnych. Wiele mieszkańców dzielnicy to także osoby starsze, samotne czy schorowanePomagamy rozdając im żywność i odzież, ale również służymy modlitwą, doradztwem i praktyczną pomocą.

Jedną ze służb Armii Zbawienia jest odwiedzanie chorych, starszych i samotnych ludzi w szpitalach i ich domach.

W czasie nabożeństw w Niedzielę(14:00), na Studiach Biblijnych w czwartki (16:00 na ul. Brzeskiej), w naszej placówe i na ulicach dzielimy się Ewangelią i przynosimy światłość do ciemności.

 

Armia Zbawienia Warszawa Praga-Północ wszystkim głosi Dobrą Nowinę o mocy i miłości Jezusa Chrystusa.

Służba Armii Zbawienia jest doceniana na wielu poziomach, także na poziomie politycznym i społecznym. Gdziekolwiek jest to możliwe Armia Zbawienia współpracuje z innymi kościołami i instytucjami.

Praca z Dziećmi i Młodzieżą

Działanie naszej świetlicy współfinansuje M. St. Warszawa
Działanie naszej Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego współfinansuje m. st. Warszawa

Służba dla Dzieci w Armii Zbawienia-Warszawa Praga-Północ zawiera szeroki wybór aktywności dla dzieci i młodzieży : codzienna pomoc przy odrabianiu lekcji podczas tygodnia na Świetlicy, obozy letnie, specjalne projekty (teatr, sport...), wsparcie duchowe, gry i zabawy i wiele innych. Jeśli jest to możliwe, Armia Zbawienia współpracuje z całymi rodzinami, dbając nie tylko o dzieci ale także o ich rodziców i dziadków. 

Armia Zbawienia nie byłaby w stanie  prowadzić tej służby bez pomocy wolontariuszy, którzy oddają swoje serce i dużą część swojego czasu, by pomagać ludziom w potrzebie!

Wizja i misja

Armia Zbawienia, jako międzynarodowy ruch, jest ewangeliczną częścią powszechnego Kościoła chrześcijańskiego. Jej przesłanie jest oparte na Biblii. Jej służba jest motywowana Bożą miłością. Jej misją jest głosić ewangelię Jezusa Chrystusa i zaspokajać ludzkie potrzeby, bez dyskryminacji.

 „Serce do Boga, i Ręka do Człowieka”: Przez głoszenie Ewangelii, angażowanie się w naszą służbę i dzielenie się miłością Chrystusa, walczymy o zbawienie ludzi i wspieramy ich na drodze uczniostwa. Również pomagamy ludziom zaspokoić potrzeby fizjologiczne. Nasza praca socjalna jest efektywna i zainspirowana godnością każdego człowieka. Prowadzi najbardziej bezbronne osoby ku przywróceniu niezależności i afirmacji życia (odpowiedzialności za samych siebie).

Każdy członek, wolontariusz i pracownik Armii Zbawienia jest ważny, ma w nim swoją rolę do odegrania i odpowiedzialność. Razem staramy się stworzyć lepsze miejsce i promować zdrowe relacje.