Armia Zbawienia w Warszawie Praga Połnoc

Jezus kocha każdego z nas!

Zgodnie z naszym motto "Zbawieni by zbawiać", Armia Zbawienia w Warszawie służy ludziom w słowach i w czynach.

W najbiedniejszej dzielnicy Warszawy, Pradze-Północ, Armia Zbawienia karmi i pociesza ludzi biednych i pozbawionych środków do życia. Duża część ludności Pragi-Północ to osoby bezdomne i bezrobotne. Pomagamy rozdając żywność i odzież, ale również służymy modlitwą, doradztwem i praktyczną pomocą.

Jedną ze służb Armii Zbawienia jest odwiedzanie chorych i samotnych ludzi w szpitalach i ich domach.

W czasie nabożeństw w Niedziele (14:00), na Studiach Biblijnych w czwartki (17:00 na ul. Brzeskiej) i na ulicach dzielimy się Ewangelią i przynosimy światłość do ciemności.

 

Armia Zbawienia w Warszawie wszystkim głosi Dobrą Nowinę o mocy i miłości Jezusa Chrystusa.

Służba Armii Zbawienia jest doceniana na poziomie politycznym i społecznym. Gdziekolwiek jest to możliwe Armia Zbawienia współpracuje z innymi kościołami i instytucjami.

Służba dla Dzieci Armii Zbawienia-Warszawa

Działanie naszej świetlicy współfinansuje M. St. Warszawa
Działanie naszej Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego współfinansuje m. st. Warszawa

Służba dla Dzieci Armii Zbawienia-Warszawa zawiera szeroki wybór aktywności dla dzieci pochodzących z rodzin potrzebujących: codzienna pomoc przy odrabianiu lekcji podczas tygodnia na Świetlicy, obozy letnie, specjalne projekty (teatr, sport...), wsparcie duchowe, gry i zabawy. Jeśli tylko jest to możliwe, Armia Zbawienia współpracuje z rodzicami. 

Armia Zbawienia nie byłaby wstanie  prowadzić tej służby bez pomocy wolontariuszy, którzy oddają swoje serce i dużą część swojego czasu, by pomagać ludziom w potrzebie!

Wizja i misja

Postrzegamy nasz Korpus jako serce, które rozprowadza życie i miłość. Chcemy zarażać Bożą miłością ludzi z Pragi. Pragniemy zobaczyć, jak Ci ludzie oddają swoje życie Chrystusowi, wzrastają w uczniostwie i świadczą o Bożej mocy, która przemienia życie. Chcemy wzmocnić nasz Korpus dzięki stałym chrześcijanom, którzy dołączyliby do naszej misji.

 „Jesteśmy tu by zbawiać dusze, wychowywać świętych i służyć cierpiącej ludzkości” (Generał John Gowans): Przez głoszenie Ewangelii, angażowanie się w naszą służbę i dzielenie się miłością Chrystusa, walczymy o zbawienie ludzi i wspieramy ich na drodze uczniostwa. Kiedy tylko możemy pomagamy ludziom zaspokoić potrzeby fizjologiczne. Nasza praca socjalna jest efektywna i zainspirowana godnością każdego człowieka. Prowadzi najbardziej bezbronne osoby ku przywróceniu niezależności i afirmacji życia (odpowiedzialności za samych siebie).

Każdy członek, wolontariusz i pracownik Korpusu jest ważny, ma w nim swoją rolę do odegrania i odpowiedzialność. Razem staramy się stworzyć lepsze miejsce i promować zdrowe relacje.