Armia Zbawienia Warszawa Praga-Północ

Korpus Armii Zbawienia w Warszawie, Praga-Północ

Armia Zbawienia w Warszawie Praga-Północ służy ludziom w słowach i w czynach.

W Warszawie, po prawej stronie Wisły, na Pradze-Północ, Armia Zbawienia jest wszędzie tam, gdzie zachodzi taka potrzeba. Pomagamy ludziom, którym nie wiedze się najlepiej w życiu. Karmimy głodnych, pocieszamy smutnych i pomagamy tym, którzy nie mają środków do życia. Na Pradze-Północ przebywa wiele osób w kryzysie bezdomności czy bezrobotnych. Wiele mieszkańców dzielnicy to także osoby starsze, samotne czy schorowane. Pomagamy rozdając im żywność i odzież, ale również służymy doradztwem, praktyczną pomocą i modlitwą.

Jedną ze służb Armii Zbawienia jest odwiedzanie chorych, starszych i samotnych ludzi w szpitalach i ich domach.

W czasie Nabożeństw w niedzielę (11:00) i na Studiach Biblijnych w czwartki (16:00) razem rozmawiamy o ważnych pytaniach życiowych i o tym, czego Biblia uczy nas na ten temat.

W każdą pierwszą środę miesiąca o 11:00 spotykamy się na naszym klubie dla kobiet, gdzie panie dzielą się swoim doświadczeniem i uczą się nowych umiejętności.

 

Światowa Armia Zbawienia prowadzimy sklepy charytatywne, szpitale, szkoły, schroniska dla bezdomnych i pomoc humanitarną dla krajów rozwijających się. Międzynarodowa siedziba AZ znajduje się w Londynie. Więcej informacji o nas i o naszej pracy (w języku angielskim): www.salvationarmy.org

Służba Armii Zbawienia jest doceniana na wielu poziomach, także na poziomie politycznym i społecznym. Gdziekolwiek jest to możliwe Armia Zbawienia współpracuje z innymi kościołami i instytucjami.

Praca z Dziećmi i Młodzieżą

Działanie naszej świetlicy współfinansuje M. St. Warszawa
Działanie naszej Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego współfinansuje m. st. Warszawa

Służba dla Dzieci i Młodzieży w Armii Zbawienia-Warszawa Praga-Północ zawiera szeroki wybór aktywności: codzienna pomoc przy odrabianiu lekcji podczas tygodnia na Świetlicy od 15:00 do 19:00, obozy letnie, specjalne projekty (teatr, sport itd), gry i zabawy, wsparcie duchowe.

Armia Zbawienia jest częścią projektu „Kluby przyjazne Rodzinom” - oferta bezpłatnych zajęć skierowanych do rodzin z dziećmi w wieku od 0 do 6 lat. To przestrzeń, gdzie rodzice mogą przyjść z małymi dziećmi, spędzić czas w miłej, przyjaznej atmosferze, podzielić się swoimi doświadczeniami, wyzwaniami i sukcesami dnia codziennego, zasięgnąć porady specjalistów, wspólnie pobawić się, atrakcyjnie spędzić czas poza domem. Projekt współfinansowany przez m. st. Warszawa.  Zajęcia odbywają się w sobotę w godzinach 9.30 - 12.30. 

W ramach projektu Level Up odbywają się: klub młodzieżowy 16+, program rozwoju wolontariatu „Be active!” 26+, klub językowy, program „Super rodzic!”, warsztaty rozwijające kompetencje społeczne, pikniki rodzinne, spotkania sąsiedzkie, wyjścia integracyjne, mini projekty, zajęcia rozwijające pasję. (Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020)

Armia Zbawienia nie byłaby w stanie  prowadzić tej służby bez pomocy wolontariuszy, którzy oddają swoje serce i dużą część swojego czasu, by pomagać ludziom w potrzebie! Dziękujemy KAŻDEMU

Wizja i misja

Armia Zbawienia, jako międzynarodowy ruch, jest ewangeliczną częścią powszechnego Kościoła chrześcijańskiego. Jej przesłanie jest oparte na Biblii. Jej służba jest motywowana Bożą miłością. Jej misją jest głosić ewangelię Jezusa Chrystusa i zaspokajać ludzkie potrzeby, bez dyskryminacji.

 „Serce do Boga, i Ręka do Człowieka”: Przez głoszenie Ewangelii, angażowanie się w naszą służbę i dzielenie się miłością Chrystusa, walczymy o zbawienie ludzi i wspieramy ich na drodze uczniostwa. Również pomagamy ludziom zaspokoić potrzeby fizjologiczne. Nasza praca socjalna jest efektywna i zainspirowana godnością każdego człowieka. Prowadzi najbardziej bezbronne osoby ku przywróceniu niezależności i afirmacji życia (odpowiedzialności za samych siebie).

Każdy członek, wolontariusz i pracownik Armii Zbawienia jest ważny, ma w nim swoją rolę do odegrania i odpowiedzialność. Razem staramy się stworzyć lepsze miejsce i promować zdrowe relacje