Aktualności

Nowi żołnierze Armii Zbawienia

Rzeszów

W dniu 23 lutego 2014r. w Rzeszowie odbyło się uroczyste nabożeństwo podczas którego zaprzysiężono trzech nowych żołnierzy Armii Zbawienia.

Więcej...

Rozdanie odzieży ubogim

Rzeszów

4.01.2014r. misja kościoła Armii Zbawienia w Rzeszowie przeznaczyła odzież dla biednych i bezdomnych. Ufundowana odzież (250kg) została przekazana dla misji przez firmę 3 Style w Przeworsku. Ponadto rozdano egzemplarze pisma świętego i broszury religijne oraz zaprezentowano Kościół Armii Zbawienia.

Więcej...

Photo: Liz West, www.flickr.com/photos/calliope
Photo: Liz West, www.flickr.com/photos/calliope

Armia Zbawienia zdecydowanie i całkowicie potępia korupcję

MIĘDZYNARODOWE OŚWIADCZENIE w sprawie KORUPCJI

Armia Zbawienia jest świadoma i nie toleruje cierpienia, które poszczególne osoby, a także grupy i narody doświadczają z powodu korupcyjnych zachowań dokonywanych przez ludzi z pozycji władzy i tych, którym powierzono zarządzanie zasobami publicznymi i prywatnymi.

Więcej...

Nabożeństwo

Rzeszów

W dniu 8.12.2013 w wynajętej sali konferencyjnej w Rzeszowie odbyło się pierwsze oficjalne nabożeństwo Armii Zbawienia. Nabożeństwo zostało przeprowadzone przez oficer lokalnego Ryszarda Potockiego i miało charakter adwentowy. Udział w nim wzięło 9 osób.

Więcej...

Akcja rozdania paczek

Rzeszów

W dniu 6 Grudnia na ulicach miasta Rzeszowa misja kościoła Armii Zbawienia w Rzeszowie rozdała 220 świątecznych paczek. Podobna akcja została przeprowadzona w dniu 22 Grudnia na terenie miasta przeworska gdzie kolejne 60 paczek rozdano wśród ubogich.

Więcej...

Z lewej: Sergiusz Borecki, Major Reinhold Walz, Major Joan Münch, Gabrielle Keller

Nowa Regionalna Oficer

Mała sala Armii Zbawienia w Warszawie była przepełniona, kiedy Major Joan Münch przez oficera niemieckiej, północno-wschodniej diwizji, Majora Poldi Walz została wprowadzona w swój urząd jako regionalny oficer na Polskę.

Więcej...

Pierwsza kolonia Armii Zbawienia

Od 01.08.2013 - 10.8.2013 Młodzież ze Starachowic była na pierwszych koloniach Armii Zbawienia -było SUPER!!!

Więcej...

Wszystkie wiadomości More information